một ô tô đi từ A đến B với vận tốc ban đầu là 40 km/h. Sau khi đi được 2/3 quãng đường , ô tô tăng vận tốc lên 50km/h . Tính quãng đường AB biết rằng

Question

một ô tô đi từ A đến B với vận tốc ban đầu là 40 km/h. Sau khi đi được 2/3 quãng đường , ô tô tăng vận tốc lên 50km/h . Tính quãng đường AB biết rằng thời gian ô tô đi hết quãng đường đó là 7h
_giúp mình bài này nữa :<

in progress 0
Liliana 3 ngày 2021-12-07T12:51:31+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T12:52:35+00:00

  Đáp án:

               

  0
  2021-12-07T12:53:11+00:00

  Gọi độ dài quãng đường AB là x(km, x>0)

  Thời gian ô tô đi quãng đường đầu là 2x/3/40=x/60(h)

  Quãng đường còn lại là x-2x/3=x/3(km)

  Thời gian ô tô đi quãng đường còn lại là x/3/50=x/150(h)

  thời gian ô tô đi hết quãng đường AB là 7h nên ta có pt:

        x/60+x/150=7

  ⇔ 5x+2x=2100

  ⇔ 7x=2100

  ⇔ x=300(TMĐK)

   Vậy quãng đường AB dài 300 km

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )