một sân trường có ba dãy trường mỗi dãy có diện tích là 10 m2 , sân trường có diện tích là 30 . hỏi trường ấy có diện tích là bao nhiêu ?:

Question

một sân trường có ba dãy trường mỗi dãy có diện tích là 10 m2 , sân trường có diện tích là 30 . hỏi trường ấy có diện tích là bao nhiêu ?:

in progress 0
Gabriella 1 năm 2021-07-10T19:46:00+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T19:47:10+00:00

    Diện tích của 3 dãy là :

      10 + 10 + 10 = 30 ( m² ) 

    Diện tích của ngôi trường đó là :

        30 + 30 = 60 ( m² )

                  Đáp số : 60 m² .

  0
  2021-07-10T19:47:44+00:00

  Cả ba dãy có diện tích là:

  `10 × 3 = 30` (m²)

  Trường ấy có diện tích là:

  `30 + 30 = 60` (m²)

  Đáp số: `60` m²

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )