Một số chủ trg và chính sách của nhà Trần (kinh tế, chính trị, quân sự)?

Question

Một số chủ trg và chính sách của nhà Trần (kinh tế, chính trị, quân sự)?

in progress 0
Daisy 4 tháng 2021-08-16T16:47:52+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:48:52+00:00

  *Chính trị 

  -Giai cấp thống trị +Vương hầu , quý tộ

                                 +Địa chủ 

  -Giai cấp bị trị : +Nông dân 

                            +THợ thủ công, thương nhân 

                              +Nông nô , nô tì 

  *Kinh tế 

  – Công cuộc khai hoang được mở rộng 

  -Đê điều đc củng cố

  -Các vương hầu quý tộc chiêu tập dân nghèo khai hoang lập điền trang

  -Nhà trần ban thái ấp cho các quý tộc 

  -Nền kinh tế nông nghiệp phát triển 

  -Thủ công nghiệp phát triển và đạt trình độ cao 

  – BUôn bán trong và ngoài nước phái triển 

  -Chợ búa mọc lên nhiều 

  *Quân sự :

  -Có tác phẩm nổi tiếng ‘Binh thư yếu lược ” của Trần Hưng Đạo đánh dấu bước phát triển về lý luận quân sự đại việt

     nếu vote ctlhn cho tớ thì bạn ngày càng giỏi giang , đẹp trai , xinh gái , học giỏi nha , gửi đến bạn lời chúc chân thành nhất 

  0
  2021-08-16T16:49:31+00:00

  Những chủ trương và biện pháp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng của nhà Trần:

  • Chính sách “Ngụ binh ư nông”.
  • Chủ trương “Quân lính cốt tinh nhuệ không cốt đông”, xây dựng tinh thần đoàn kết trong quân đội.
  • Tác dụng: xây dựng lực lượng quân đội hùng mạnh, có kỉ luật nghiêm minh, là cơ sở để bảo vệ đất nước, chiến thắng giặc ngoại xâm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )