Một số nguyên nhân gây gián đoạn nhịp hô hấp của người bị nạn và các phương pháp loại bỏ các nguyên nhân này để cứu người bị nạn được liệt kê ở bảng

Question

Một số nguyên nhân gây gián đoạn nhịp hô hấp của người bị nạn và các phương pháp loại bỏ các nguyên nhân này để cứu người bị nạn được liệt kê ở bảng sau:
Cột A : Nguyên nhân Cột B: Phương pháp loại bỏ
1. Nạn nhân bị đuối nước a. tắt cầu dao hay công tắc điện để ngắt nguồn điện.
2. Nạn nhân bị điện giật b. khiêng nạn nhân ra nơi thoáng khí.
3. Nạn nhân bị lâm vào môi trường thiếu ôxi c. loại bỏ nước khỏi phổi bằng cách vừa cõng nạn nhân
(ở tư thế dốc ngược) vừa chạy.
Trong các tổ hợp ghép đôi giữa mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B sau đây, tổ hợp ghép đôi nào đúng?
A: 1b, 2c, 3a.
B: 1c, 2b, 3a.
C: 1a, 2b, 3c.
D: 1c, 2a, 3b.

in progress 0
Ruby 1 tháng 2021-10-27T07:20:39+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T07:22:37+00:00

   Một số nguyên nhân gây gián đoạn nhịp hô hấp của người bị nạn và các phương pháp loại bỏ các nguyên nhân này để cứu người bị nạn được liệt kê ở bảng sau:
  Cột A : Nguyên nhân                                                                       Cột B: Phương pháp loại bỏ 
  1. Nạn nhân bị đuối nước                                          a. tắt cầu dao hay công tắc điện để ngắt nguồn điện.
  2. Nạn nhân bị điện giật                                             b. khiêng nạn nhân ra nơi thoáng khí.
  3. Nạn nhân bị lâm vào môi trường thiếu ôxi         c. loại bỏ nước khỏi phổi bằng cách vừa cõng nạn nhân 
                                                                                          (ở tư thế dốc ngược) vừa chạy. 
   Trong các tổ hợp ghép đôi giữa mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B sau đây, tổ hợp ghép đôi nào đúng?  
  A: 1b, 2c, 3a.  
  B: 1c, 2b, 3a.   
  C: 1a, 2b, 3c.  
  D: 1c, 2a, 3

  0
  2021-10-27T07:22:38+00:00

  1/ Nạn nhân bị đuối nước . loại bỏ nước khỏi phổi bằng cách vừa cõng nạn nhân

  1-c 

  2. điện. 2. Nạn nhân bị điện giật tắt cầu dao hay công tắc điện để ngắt nguồn điện.

  2-a 

  3,Nạn nhân bị lâm vào môi trường thiếu ôxi khiêng nạn nhân ra nơi thoáng khí.

  3-c

  Chọn D

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )