Một tải ba pha gồm ba điện trở R=20 ôm nối hình tam giác đấu vào nguồn điện ba pha có Ud=380V .Ip và Id là

Question

Một tải ba pha gồm ba điện trở R=20 ôm nối hình tam giác đấu vào nguồn điện ba pha có Ud=380V .Ip và Id là

in progress 0
Brielle 2 tháng 2021-07-18T19:39:43+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-18T19:40:56+00:00

    Ta có $U_d= U_p=380 ( V)$

    Dòng điện  pha là:  $I_p= \dfrac {U_p}{R}= \dfrac {380}{20}=19$

    Dòng điện dây pha là : $I_d= \sqrt {3}. I_p= 32,9 $

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )