Một tế bào sd sơ khai đực của ruồi giấm(2n=8) nguyên phân liên tiếp 9 lần tạo thành các tế bào sinh giao tử. Các tb sinh giao tử tham gia thụ tinh và

Question

Một tế bào sd sơ khai đực của ruồi giấm(2n=8) nguyên phân liên tiếp 9 lần tạo thành các tế bào sinh giao tử. Các tb sinh giao tử tham gia thụ tinh và tạo thành 16 giao tử
a) số NST có nguyên liệu tương đương do môi trường cung cấp cho cả quá trình NP và GP (qtrinh tạo giao tử) nói trên
b) tính số tinh trùng tạo ra
c) nếu GP có 1 cặp NST trao đổi chéo tại 1 điểm thí số loại giao tử tạo ra tối đa là bao nhiêu

in progress 0
Valentina 1 năm 2021-07-12T00:01:37+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T00:03:01+00:00

  Đáp án:

  a,

  – Số tế bào được tạo ra qua nguyên phân là:

               $1×2^{9}=512$ ( Tế bào )

   – Số NST mà môi trường cung cấp cho quá trình nguyên phân là:

                $1×8×(2^{9}-1)=4088(NST)$

  – Số NST mà môi trường cung cấp cho quá trình giảm phân là:

                $512.8=4096(NST)$

  – Số NST mà môi trường cung cấp cho cả quá trình giảm phân và nguyên phân là:

                $4088+4096=8184(NST)$

  b,

  – Một tế bào giảm phân sẽ tạo ra bốn tinh trùng. Nên số tinh trùng được tạo ra là:

               $512×4=2084$ ( Tinh trùng )

  c,

  – Ruồi giấm có $2n=8(NST)$ `=>` Có 4 cặp gen dị hợp

  – Số loại giao tử được tạo ra là:

          $2^{4+1}=32$ ( Giao tử )

  Chúc bạn học tốt.. 

  0
  2021-07-12T00:03:25+00:00

  Đáp án:

  Đáp án:

   1.Xác định số đợt phân bào của tế bào sinh dục sơ khai

  Ở ruồi giấm bộ NST lưỡng bội 2n= 8

  Gọi k là số lần phân bào ( k nguyên dương, k>0)

  Theo giả thiết, ta có:

  2k. 2n = 512

  2k. 8 =512

  → k = 6

  Vậy tế bào sinh dục sơ khai nói trên tiến hành 6 đợt phân bào.

  2.a: Số NST đơn môi trường cần cung cấp cho quá trình nhân đôi

  Mỗi tế bào sinh trứng có 2n = 8 NST đơn, trước khi giảm phân tạo trứng thì đều nhân đôi NST đơn thành NST kép tức là tạo thêm 8 NST đơn từ nguyên liệu của môi trường nội bào.

  Tổng số tế bào sinh trứng được tạo ra sau 6 đợt phân bào là 26= 64 tế bào

  Vậy các tế bào sinh trứng đã lấy nguyên liệu từ môi trường nội bào để tạo ra số NST đơn là :

  8.64 = 512 NST đơn.

  b. Xác định số NST đơn trong các trứng tạo thành

  Vì mỗi tế bào sinh trứng đã lấy nguyên liệu từ môi trường nội bào để tạo ra số NST đơn là :

  64.1 = 64 trứng

  Ở ruồi giấm n = 4 NST nên tổng số NST trong các trứng tạo thành là

  64.4 = 256 NST đơn

  c. Số tinh trùng tham gia thụ tinh

  Hiệu suất thụ tinh của trứng là 25% nên tổng số trứng được trực tiếp thụ tinh tạo hợp tử là: 64.25% = 16 trứng

  Vậy số tinh trùng tham gia thụ tinh là : 1.000.000 x 16 = 16.000.000 tinh trùng

   

  Giải thích các bước giải: chúc bạn thi tốt ^_^

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )