một thửa ruộng hình thang có tổng hai đáy là 56m.Nếu tăng đáy lớn 5m thì diện tích thửa ruộng tăng thêm 60m2.Tính diện tích thửa ruộng

Question

một thửa ruộng hình thang có tổng hai đáy là 56m.Nếu tăng đáy lớn 5m thì diện tích thửa ruộng tăng thêm 60m2.Tính diện tích thửa ruộng

in progress 0
Autumn 1 năm 2021-11-26T11:01:34+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T11:02:41+00:00

  Chiều cao của thửa ruộng hình thang:

         60 × 2 : 5 = 24 ( m )

  Diện tích của thửa ruộng hình thang:

         56 × 24 : 2 = 672 ( m² )

  0
  2021-11-26T11:02:42+00:00

  Đáp án: 672 m².

   

  Giải thích các bước giải:

                                    Gỉai :

  Chiều cao thửa ruộng hình thang:

       60 × 2 : 5 = 24 ( m ).

  Diện tích thửa ruộng hình thang:

       56 × 24 : 2 = 672 ( m² ).

     Chúc bạn học tốt. 1 vote + 1 ctrl hay nhất + 1 cảm ơn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )