Một vòi nước chảy vào trong một cái bể trong 20 phút thì được 1/4 bể, vậy nếu vòi nước chảy vào bể trong 1h thì có đầy bể không?

Question

Một vòi nước chảy vào trong một cái bể trong 20 phút thì được 1/4 bể, vậy nếu vòi nước chảy vào bể trong 1h thì có đầy bể không?

in progress 0
Arianna 2 ngày 2021-12-07T22:09:23+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:10:31+00:00

  Đáp án:không

   

  Giải thích các bước giải:

  Đổi 1h=60′

  1h gấp 3 lần 20′

  =>Số nước có đc sau 1h là: 1/4.3= 3/4

  Vậy sau 1h nước chỉ mới đầy 3/4 chậu

   

  0
  2021-12-07T22:10:43+00:00

  Đáp án:

   Ko

  Giải thích các bước giải:

   Vì 20 phút chảy dc 1/4 bể mà 20 phút =1/3 giờ nên vòi chảy trong 1h chỉ dc 3/4 bể 

  Vậy ….

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )