. Năm ngoái, câu lạc bộ dưỡng sinh của xã có 370 cụ tham gia. Năm nay, số cụ ông giảm 10% và số cụ bà giảm 5% nên số cụ ông và số cụ bà bằng nhau. Hỏi

Question

. Năm ngoái, câu lạc bộ dưỡng sinh của xã có 370 cụ tham gia. Năm nay, số cụ ông giảm 10% và số cụ bà giảm 5% nên số cụ ông và số cụ bà bằng nhau. Hỏi, bây giờ câu lạc bộ có mấy cụ?

in progress 0
aihong 5 tháng 2021-07-20T22:24:46+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T22:26:13+00:00

  Gọi số cụ ông năm ngoái là : `a`  (cụ)

         Số cụ bà năm ngoái là : `370-a` (cụ)

  `->` Số cụ ông năm nay là : `a-a×10%`   ( cụ)

           Số cụ bà năm nay là : `370-a-(370-a)×5%`  ( cụ)

   

  `*` Năm nay số cụ ông và cụ bà bằng nhau

  `-> a-a×10% = 370-a-(370-a)×5%`

  `↔ a- a/10 =370 – a -37/2 + a/20`

  `↔ a-a/10 +a -a/20=370 – 37/2`

  `↔ 37/20 a=703/2`

  `->a=190`

   

  `*` Số cụ ông năm ngoái là `190` cụ   `->` Số cụ ông năm nay là : `171` cụ

       Số cụ bà năm ngoái là ` 180` cụ `->` Số cụ bà năm nay là : `171` cụ

   

  `*` Bây giờ câu lạc bộ có : ` 171 + 171 =342` ( cụ)

  0
  2021-07-20T22:26:36+00:00

                                                                 giải

             số phàn trăm của của ông hoặc cụ bà so vs thành viên clb là:

                             100:2=50 (%)

             => cụ ông= 50-10=40(%)

                   cụ bà=50-5=45(%)

        vậy số % so vs năm trước là:

                   45+40=95(%)

         số thành viên CLB là:

                375×95:100=300 thành viên

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )