Nếu động vật không xương sống ( côn trùng ) bị rối loạn hoocmon ecdixon và juvenin thì sao ?

Question

Nếu động vật không xương sống ( côn trùng ) bị rối loạn hoocmon ecdixon và juvenin thì sao ?

in progress 0
Natalia 2 tháng 2021-10-28T15:40:25+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T15:41:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Nếu động vật không xương sống ( côn trùng ) bị rối loạn hoocmon ecdixon và juvenin:

  Ecđison

  Tuyến trước ngực

  + Gây lột xác ở sâu bướm.

  + Kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.

  Juvenin

  Thể allata

  + Gây lột xác ở sâu bướm.

  + ức chế quá trình chuyển hoá sâu thành nhộng và bướm.

  —-> Chúng bị đột biến gen dẫn đến biến thái sớm:

  0
  2021-10-28T15:41:58+00:00

  Đáp án:Nếu động vật không xương sống ( côn trùng ) bị rối loạn hoocmon ecdixon và juvenin thì chúng bị đột biến gen dẫn đến biến thái sớm

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )