Nếu góc A là góc ở đáy của một tam giác cân thì góc A < 90o Đúng hay sai? Giải thích vì sao

Question

Nếu góc A là góc ở đáy của một tam giác cân thì góc A < 90o Đúng hay sai? Giải thích vì sao

in progress 0
Hailey 45 phút 2021-10-12T01:34:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T01:36:05+00:00

  Đáp án :

  -.-

  Giải thích các bước giải :

  Gọi `ΔABC` cân tại `B`

  Vì `\hat{A}` là góc ở đáy của tam giác cân

  `=> \hat{A}=[180^o-\hat{B}]/2`

  Giả sử :

  `\hat{A}=90^o`

  `=> \hat{B}=0^o` (Vô lí)

  `=>` Giả sử sai

  Giả sử :

  `\hat{A}>90^o`

  Vì `\hat{A}=\hat{C}>90^o` (`ΔABC` cân tại `B`)

  `⇒\hat{A}+\hat{C}>90^o +90^o` 

  `=>\hat{A}+\hat{C}>180^o` (Vô lí)

  `=>` Giả sử sai

  Vậy `\hat{A}` phải bé hơn `90^o`

  0
  2021-10-12T01:36:15+00:00

  # Sad

  Đáp án:

   Câu nói trên là hoàn toàn sai ! Nếu tam góc A ở đáy mà bằng `90^o` thì nghĩa là sẽ có một góc ở đáy nữa bằng `90^o` ( Tính chất của tam giác cân) . Hai góc bằng `90^o` thì tổng sẽ bằng `180^o`  vậy góc còn lại bằng `0^o` chăng ? Vô lí !

  → Câu nói này sai 

  Xin hay nhất ạ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )