Nếu một mình người thứ nhất làm trong 2h sau đó người thứ hai làm một mình trong 3h thù cả hai người làm được 2/5 công việc. Hỏi nếu làm 1 mình thì sa

Question

Nếu một mình người thứ nhất làm trong 2h sau đó người thứ hai làm một mình trong 3h thù cả hai người làm được 2/5 công việc. Hỏi nếu làm 1 mình thì sau bao nhiêu h xong công việc

in progress 0
Maya 3 tuần 2021-07-09T22:36:33+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:38:16+00:00

  Gọi số giờ người I hoàn thành công việc là: a

  Gọi số giờ ngươì II hoàn thành công việc là: b

  Ta có: $\frac{2}{a}+\frac{3}{b}=\frac{2}{5}$ 

  ⇔ $\frac{2}{a}= \frac{2}{5}-\frac{3}{b}= \frac{2b-15}{5b}$ 

  ⇔ $a= \frac{10b}{2b-15}$

  Ta có: $\frac{2}{a}+\frac{3}{b}=\frac{2}{5}$ 

  ⇔ $\frac{3}{b}=\frac{2}{5}-\frac{2}{a}= \frac{2a-10}{5a}$

  ⇔ $b= \frac{15a}{2a-10}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )