Nêu những cống hiến của phong trào tây sơn đối với lịch sử dân tộc nửa sau thế kỷ xviii và phân tích 1 cống hiến theo em là nổi bật nhất

Question

Nêu những cống hiến của phong trào tây sơn đối với lịch sử dân tộc nửa sau thế kỷ xviii
và phân tích 1 cống hiến theo em là nổi bật nhất

in progress 0
Mary 29 phút 2021-09-20T09:01:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:02:57+00:00

  – lật độ chính quyền Nguyễn , Trịnh , Lê 

  – xoá bỏ rảnh giới chia cắt nước ta thành 2 đàng

  – đặt nền tảng thống nhất 

  – đánh tan quân xâm lược 

  – bảo vệ lãnh thổ chọn vẹn 

  0
  2021-09-20T09:03:25+00:00

  Phong trào Tây Sơn có cống hiến to lớn đối với lịch sử dân tộc:

  Lật đổ chính quyền Nguyễn, Trịnh, Lê, xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia

  Đánh tan quân xâm lược Xiêm, Thanh, bảo vệ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc

  phân tích 1 cống hiến theo em là nổi bật nhất:

  Đánh tan quân xâm lược Xiêm, Thanh, bảo vệ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc

  Đây là theo mình nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )