Nêu tính chất của cuộc chiến tranh dành độc lập của 13 thuộc địa Bắc Mĩ

Question

Nêu tính chất của cuộc chiến tranh dành độc lập của 13 thuộc địa Bắc Mĩ

in progress 0
Savannah 4 ngày 2021-12-06T17:55:43+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:56:47+00:00

  + Đây là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc

  + Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa

  0
  2021-12-06T17:57:00+00:00

  Là một cuộc cách mạng TS chưa triệt để, dưới hình thức 1 cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Do sau cách mạng vấn đề ruộng đất cho nông dân không được giải quyết, chế độ nô lệ vẫn chưa được xóa bỏ phải đến 1862 (sau cuộc CM Mĩ lần 2) Tuyên ngôn về xóa bỏ chế độ nô lệ được tuyên bố chính thức xóa bỏ chế độ nô lệ ở đây.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )