Các thánh văn ơi, nói về một người bạn đã mất và bạn sẽ luôn sống mãi trong tim mình ( tả về ngoại hình, tính cách, kỉ niệm, về khoảnh khắc bạn mất lớ

Photo of author

By Vivian

Các thánh văn ơi, nói về một người bạn đã mất và bạn sẽ luôn sống mãi trong tim mình ( tả về ngoại hình, tính cách, kỉ niệm, về khoảnh khắc bạn mất lớp buồn như nào, tui cần có sự sáng tạo các bạn nhé, not copy trên mạng)
Leave a Comment