Nêu và phân tích nguyên nhân sụp đổ của nhà Trần? Trình bày đặc điểm giống và khác nhau về: kinh tế,chính trị,xã hội,khoa học, kĩ thuật và quân sự thờ

Question

Nêu và phân tích nguyên nhân sụp đổ của nhà Trần?
Trình bày đặc điểm giống và khác nhau về: kinh tế,chính trị,xã hội,khoa học, kĩ thuật và quân sự thời Trần và Hồ

in progress 0
Alaia 3 tuần 2021-11-22T12:21:24+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T12:23:17+00:00

  -Vua quan nhà Trần ăn chơi sa đọa

  -Quan lại bắt dân xây dinh thự , chùa chiền . Trong triều bị bọn nịnh thần lũng đoạn ( Chu Văn An dâng sớ xin vua chém 7 tên nịnh thần )

  -Nhà Trần bất lực trước sự xâm lược của Cham-pa và sự ngang ngược của nhà Minh .

  -Đời sống nhân dân càng khổ cực.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )