nêu vai trò thực vật đối với con người với động vật cho ví dụ

Question

nêu vai trò thực vật đối với con người với động vật cho ví dụ

in progress 0
Elliana 2 tuần 2021-07-11T14:12:08+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T14:13:22+00:00

  Đáp án:

  nêu vai trò thực vật đối với con người với động vật cho ví dụ

  +Làm thức ăn

  + Làm thuốc

  + làm cảnh

  VD :

  Thỏ, hươu cao cổ ăn thực vật

  Người lấy cây để làm thuốc

  XIN HAY NHẤT NHA

  @hoang

   

  0
  2021-07-11T14:13:48+00:00

  Nêu vai trò thực vật đối với con người với động vật

  +Làm nguồn cung cấp thực phẩm, dược liệu , vật liêu xây dựng , vật liêu sản xuất , cây làm cảnh , …. cho con người

  +Cung cấp oxi và thức ăn cho động vật và con người

  +Chống hạn hán xói mòn, lũ lụt 

  +Bảo vệ nguồn nước ngầm

  +Điều hòa khí hậu

  +Cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật

  VD :+ Các loại thuốc hầu hết làm tù thực vật

  +Các nguồn nước ngầm sạnh do thực vật lọc

  +Trồng nhiều rừng thì sẽ chống được xói mòn, lũ lut, sạt nở đất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )