Ngoài các ví dụ trong xe khóa hãy lấy thêm một ví dụ về quan hệ giữa ngoại cảnh ảnh hưởng tới số lượng cá thể của một quần thể trong quần xã lớp 9 sác

Question

Ngoài các ví dụ trong xe khóa hãy lấy thêm một ví dụ về quan hệ giữa ngoại cảnh ảnh hưởng tới số lượng cá thể của một quần thể trong quần xã lớp 9 sách giáo khoa trang 148

in progress 0
Jade 1 năm 2021-10-09T02:33:01+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T02:34:05+00:00

  Đáp án:

  Sau mùa lụt ở Đồng bằng sông Cửu Long, số lượng các loài chuột giảm rất mạnh nhưng sau đó nguồn thức ăn dồi dào và sự cạnh tranh không cao nên số lượng chuột lại tăng lên nhanh chóng.

  Cân bằng sinh học trong quần xã sinh vật xuất hiện khi số lượng sinh vật trong quần xã được khống chế ở một mức độ phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-09T02:34:19+00:00

  Đáp án:

  Ví dụ: Sau mùa lụt ở Đồng bằng sông Cửu Long, số lượng các loài chuột giảm rất mạnh nhưng sau đó nguồn thức ăn dồi dào và sự cạnh tranh không cao nên số lượng chuột lại tăng lên nhanh chóng.

  Cân bằng sinh học trong quần xã sinh vật xuất hiện khi số lượng sinh vật trong quần xã được khống chế ở một mức độ phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trưòngw

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )