ngtử của ngtố hóa học X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 180.Trong đó cát hạt mang điện tích gấp 1,4324 lần số hạt ko mang điện.X là ngtố nà

Question

ngtử của ngtố hóa học X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 180.Trong đó cát hạt mang điện tích gấp 1,4324 lần số hạt ko mang điện.X là ngtố nào

in progress 0
Camila 1 năm 2021-09-15T19:14:33+00:00 2 Answers 111 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T19:16:15+00:00

  -Vì tổng số hạt proton, nơtron, electron là 180:

  ⇒p+e+n=180

  mà p=e ⇒2p+n=180 (1)

  -Vì hạt mang điện tích gấp 1,4324 lần số hạt ko mang điện:

  ⇒p+e=1,4324n⇔ 2p-1,4324n=0 (2)

  -từ (1) và (2),ta có hệ pt:$\left \{ {{2p+n=180} \atop {2p-1,4324n=0}} \right.$ $\left \{ {{p=e≈53} \atop {n≈74}} \right.$ 

  -Z=p=e=53

  ⇒X là nguyên tố Iot (I)

  ——————–Nguyễn Hoạt———————-

   

  0
  2021-09-15T19:16:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số hạt proton, nơtron, electron là `p,n,e`

  Tổng số hạt proton, nơtron, electron là 180.

  `2p+n=180\ (1)`

  Các hạt mang điện tích gấp 1,4324 lần số hạt không mang điện.

  `2p=1,4324n\ (2)`

  Từ `(1)` và `(2)`

  \(\begin{cases} 2p+n=180\\2p=1,4324n\end{cases}\)

  `⇔` \(\begin{cases} p=e=53\\ n=74\end{cases}\)

  `X` là `Iot\ (I)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )