Người sống liêm khiết góp phần ngăn ngừa A: công tác truyền thông. B: mâu thuẫn nội bộ. C: xung đột tập thể. D: hợp tác quốc tế.

Question

Người sống liêm khiết góp phần ngăn ngừa
A:
công tác truyền thông.
B:
mâu thuẫn nội bộ.
C:
xung đột tập thể.
D:
hợp tác quốc tế.

in progress 0
Amaya 3 tháng 2021-09-07T14:55:21+00:00 2 Answers 43 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T14:56:35+00:00

  Đáp án B

  0
  2021-09-07T14:56:55+00:00

  Người sống liêm khiết góp phần ngăn ngừa 
   A:
  công tác truyền thông.
   B:
  mâu thuẫn nội bộ.
   C:
  xung đột tập thể.
   D:
  hợp tác quốc tế.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )