người ta làm cái hộp bằng bìa không nắp đạng hình lập phương có cạnh 2,5dm. tính diện tích bìa cần dùng để làm hộp (không tính mép gắn)

Question

người ta làm cái hộp bằng bìa không nắp đạng hình lập phương có cạnh 2,5dm. tính diện tích bìa cần dùng để làm hộp (không tính mép gắn)

in progress 0
Amaya 7 ngày 2021-12-07T22:22:42+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:23:57+00:00

  Đáp án:

   Diện tích bìa cần làm hộp là:

              2,5 x 2,5 x 6 = 37,5(m2)

                    Đáp số: 37,5 m2

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-07T22:24:27+00:00

                                     Bài giải

  Diện tích bìa cần dùng là :

                      2,5 x 2,5 x 5= 31,25 (dm2 ) 

                                 Đáp số : 31,25 dm2.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )