Người thứ nhất mua 1m vải hoa và 3,5m vải lụa hết 52.000 đồng.Người thứ hai mua 5m vải hoa và 2,5m vải lụa hết 80.000 đồng.Tìm giá tiền 1m vải hoa,1m

Question

Người thứ nhất mua 1m vải hoa và 3,5m vải lụa hết 52.000 đồng.Người thứ hai mua 5m vải hoa và 2,5m vải lụa hết 80.000 đồng.Tìm giá tiền 1m vải hoa,1m vải lụa???
ghi các bước giải ra hộ mk vs ạ mk đang cần gấp
các bn làm đầy đủ các ý trong bài và tính đúng số nha
Thank tr ak=))

in progress 0
Josie 3 tháng 2021-09-24T22:00:53+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T22:02:14+00:00

  giải :số tiền mua m vải hoa và 17,5m vải lụa hết:

      (đồng)

  số tiền mua m vải lụa  

     (đồng)

  số tiền mua m vải lụa hết:

    180000:15=12000 (đồng)

  số tiền mua m vải hoa hết:

    10000 ( đồng )

     Đáp số:  vải hoa:  đồng

                       1  vải lụa :  đồng.

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )