NGUYÊN nhân thất bại của phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX ???

Question

NGUYÊN nhân thất bại của phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX ???

in progress 0
Valerie 11 phút 2021-09-09T12:44:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T12:46:20+00:00

  Nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX là Do thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối chính trị rõ ràng. Do tinh thần đấu tranh chưa kiên định, dễ thỏa hiệp, mua chuộc. Do chưa có sự chuẩn bị chu đáo.

  0
  2021-09-09T12:46:29+00:00

  Các cuộc đấu tranh của công nhân trong giai đoạn này đều thất bại là do thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối chính trị rõ ràng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )