nguyên tử của một nguyên tố a có tổng số hạt là 48 trong đó số hạt mang điệm gấp 2 lần số hạt k mang điện .tính số hạt mỗi loại .A thuộc nguyên tố nào

Question

nguyên tử của một nguyên tố a có tổng số hạt là 48 trong đó số hạt mang điệm gấp 2 lần số hạt k mang điện .tính số hạt mỗi loại .A thuộc nguyên tố nào vết KHHH

in progress 0
Aubrey 3 tháng 2021-09-09T10:25:12+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T10:26:15+00:00

  Tổng số hạt lả 48.

  $\Rightarrow p+n+e=2p+n=48$     (1)

  Số hạt p, e gấp 2 số hạt n.

  $\Rightarrow p+e=2n$

  $\Leftrightarrow 2p-2n=0$             (2)

  (1)(2)$\Rightarrow p=n=16$

  Vậy số hạt p, e, n mỗi loại là 16.

  $Z=16\to$ nguyên tố lưu huỳnh (S)

  0
  2021-09-09T10:27:05+00:00

  Đáp án:

  p = e = n = 16

  A là nguyên tố Lưu Huỳnh 

  Kí hiệu hóa học : S

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số hạt trong nguyên tử là : p , n , e

  Ta có :

  p + n + e = 48 ( 1 )

  Vì số hạt mang điện gấp 2 lần số hạt không mang điện , nên ta có :

  p + e = 2n ( 2 )

  Vì số proton bằng eletron nên ta thay vào ( 1 ) ; ( 2 ) , ta được :

  2p + n = 48 ( 3 )

  2p = 2n ↔ p = n ( 4 )

  Thay ( 4 ) vào ( 3 ) :

  → 2p + p = 48

  → 3p = 48

  → p = 16

  Vì p = e = n

  → p = e = n = 16

  Vậy A là nguyên tố Lưu Huỳnh 

  Kí hiệu hóa học : S

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )