nhà lan nuôi một đàn gà ri. mẹ lan thường trộn thức ăn cho gà gồm cám ta, cám ngô với cám đậm đặc theo tỉ lệ bằng nhau, theo em làm như vậy có đúng kh

Question

nhà lan nuôi một đàn gà ri. mẹ lan thường trộn thức ăn cho gà gồm cám ta, cám ngô với cám đậm đặc theo tỉ lệ bằng nhau, theo em làm như vậy có đúng không? và phải trộn theo tỉ lệ như thế nào? ( biết protein trong đó lần lượt là 15% 8% 45%) và gà cần có thức ăn 20% protein. cám ngô và cám gạo có thể trộn tỉ lệ bằng nhau.

in progress 0
Elliana 2 tháng 2021-07-25T22:01:49+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T22:03:23+00:00

  +Giả sử ta trộn thức ăn cho gà mỗi hỗn hợp  $ 100 $ kg.

  Tỷ lệ protein có trong thức ăn là:

  $\dfrac {0,15+0,08+0,45}{100}. 100$ %=$23$ %

  Trộn như mẹ Lan chưa chính xác.

  + Giả sử hỗn hợp  đúng có tỷ lệ cám đậm đặc  là $x$, cám ngô và cám ta được trộn với tỷ lệ mỗi loại là $y$

  Ta xét khối lượng hỗn hợp là $100$ ( kg) 

  Ta có : $\left \{ {{x+2y= 100} \atop {0,45x+0,15y+ 0,08y}=20} \right.$ 

  Giải hệ ta được: $x=25,73; y= 37,313$

  Vậy cần trộn theo tỷ lệ cám đậm đặc $25,73 kg $, cám ngô : $18,65 kg $; cám ta : $ 18,65 kg$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )