Nhận biết các chất sau bằng một thuốc thử duy nhất: NaCl, HI, NaF, HBr, NaI, HI, NaBr, HCl

Question

Nhận biết các chất sau bằng một thuốc thử duy nhất:
NaCl, HI, NaF, HBr, NaI, HI, NaBr, HCl

in progress 0
Rylee 6 ngày 2021-12-05T06:29:04+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T06:30:09+00:00

  – Thuốc thử lấy thêm: AgNO3

  Đốt các dd. HBr chuyển màu đỏ nâu. HI chuyển màu đen tím. 

  2HBr+ 1/2O2 -> Br2+ H2O 

  2HI+ 1/2O2 -> I2+ H2O 

  Lấy Br2 đem ngưng tụ, nhỏ vào các dd. NaI chuyển màu đen tím. 

  Br2+ 2NaI -> 2NaBr+ I2  

  Nhỏ AgNO3 vào các dd còn lại. NaCl, HCl có kết tủa trắng. NaF ko hiện tượng. NaBr có kết tủa vàng nhạt. 

  NaCl+ AgNO3 -> AgCl+ NaNO3 

  HCl+ AgNO3 -> AgCl+ HNO3 

  NaBr+ AgNO3 -> AgBr+ NaNO3 

  Hai chất tạo kết tủa trắng đem cô cạn. NaCl có cặn, HCl ko có cặn.

  0
  2021-12-05T06:30:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  – Cho dung dịch AgNO3 vào từng chất 
  + NaCl, HClp: kết tủa trắng
  + NaF, HF: không kết tủa
  + NaI, HI: vàng đậm
  + NaBr, HBr: vàng nhạt
  – 4 nhóm như vậy ta đem đun cô cạn bay hơi hết là axit, cặn là muối
  PTHH:

  NaCl + AgNO3 → AgCl ↓ + NaNO3 

  HCl + AgNO3 → AgCl ↓ + HNO3 

  NaI + AgNO3 → AgI ↓ + NaNO3

  HI + AgNO3 → AgI ↓ + HNO3

  NaBr + AgNO3 →  AgBr ↓ + NaNO3 

  AgNO3 + HBr → HNO3 + AgBr ↓ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )