Nhận biết các dd: Na2SO4, H2SO4, HCl Câu hỏi: a. Nêu cách tiến hành b. Hiện tượng c. giải thích và viết PTHH d. Kết luận

Question

Nhận biết các dd: Na2SO4, H2SO4, HCl
Câu hỏi:
a. Nêu cách tiến hành
b. Hiện tượng
c. giải thích và viết PTHH
d. Kết luận

in progress 0
Peyton 9 phút 2021-09-09T12:00:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T12:01:33+00:00

  Trích mẫu thử và đánh sô thứ tự

  Cho quỳ tím vào các mẫu thử

  `+` Mẫu thử làm quỳ tím hóa đỏ là `H_2SO_4  và HCl`

  `+` Mẫu thử không làm quỳ tím đổi màu là `Na_2SO_4`

  Cho `BaCl_2` vào các dd axit

  `+H_2SO_4` tạo kết tủa trắng 

  `BaCl_2+H_2SO_4->BaSO_4+2HCl`

  Còn lại là `HCl`

  0
  2021-09-09T12:01:47+00:00

  trích một ít mẫu thử từ các lọ vào ống nghiệm

  nhỏ 1 ít dd từng loại vào quỳ tím 

  dd nào ko làm quỳ tím chuyển màu là na2so4

  dd làm quỳ tím chuyển đỏ là hcl,h2so4

  nhỏ ba(oh)2 vào các chất trên ,chất nào ko có hiện tượng là hcl

  2hcl+ba(oh)2=>bacl2+2h2o

  chất nào xuất hiện kết tủa trắng thì chất ban đầu là h2so4

  Ba(oh)2+H2SO4⟶2h2o+BaSO4

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )