Nhận xét nào sau đây là sai? A: Không khí là hỗn hợp của nhiều chất trong đó có khí nitơ, khí oxi… B: Điện phân nước với chất xúc

Question

Nhận xét nào sau đây là sai?
A:
Không khí là hỗn hợp của nhiều chất trong đó có khí nitơ, khí oxi…
B:
Điện phân nước với chất xúc tác thích hợp thì thu được khí oxi và hiđro.
C:
Chưng cất phân đoạn không khí lỏng thì thu được khí oxi.
D:
Lượng oxi trong không khí giảm đi là do cây xanh quang hợp.

in progress 0
Gianna 3 ngày 2021-12-07T12:56:31+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T12:57:40+00:00

  Đáp án là D

  0
  2021-12-07T12:57:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   D nha bn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )