Những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.Nêu những mâu thuẫn cơ bản của XH VIỆT NAM.Gải thích vì sao

Question

Những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.Nêu những mâu thuẫn cơ bản của XH VIỆT NAM.Gải thích vì sao có nhungữ mâu thuẫn đó.

in progress 0
Hailey 2 năm 2021-07-20T18:32:12+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T18:34:08+00:00

  – Nông nghiệp: xuất hiện các đồn điền trồng lúa, cao su nông nghiệp quy mô lớn.

  – Xuất hiện một số cơ sở công nghiệp: công nghiệp khai mỏ, công nghiệp phục vụ đời sống.

  – Giao thông vận tải: hình thành các tuyến đường sắt, đường bộ, cầu cảng lớn.

  – Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa bắt đầu được du nhập vào Việt Nam, tồn tại song song với phương thức bóc lột phong kiến.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )