Những kiến thức quan trọng của hẹ thức vi-et

Question

Những kiến thức quan trọng của hẹ thức vi-et

in progress 0
Rylee 1 năm 2021-12-02T08:02:51+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T08:04:28+00:00

  Đáp án:

   Chúc bn học tốt

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-02T08:04:50+00:00

  Đáp án:

  +Viet

   xét pt bậc 2 ax^2+bx+c=0(a#0).

  khi delta>0 ta có ptb2 có 2 nghiệm phân biệt x1;x2

  thỏa mãn 

  x1+x2=-b/a;

  x1.x2=c/a.

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )