Nhúng một lá nhôm vào dung dịch `CuSO_4`. Sau một thời gian, lấy lá nhôm ra khỏi dung dịch thì thấy khối lượng dung dịch giảm `1,38` gam. Khối lượng c

Question

Nhúng một lá nhôm vào dung dịch `CuSO_4`. Sau một thời gian, lấy lá nhôm ra khỏi dung dịch thì thấy khối lượng dung dịch giảm `1,38` gam. Khối lượng của `Al` đã tham gia phản ứng là

in progress 0
aihong 4 tháng 2021-08-16T04:41:09+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:42:11+00:00

  Đáp án:

  Gọi X là số mol Al

  2Al + 3CuSO4 -> Al2(SO4)3 + 3Cu

  27x2xX                                      3x64xX

  54x                                                 192x

  Ta có:  192X – 54X = 1.38 x 2

                   138X     = 2.76

                          X     = 0.02 (mol)

  mAl = 0.02×27= 0.54g)

   

  0
  2021-08-16T04:42:47+00:00

  Đáp án:

  `m_(Al…p.ứ) = 0.54 ( g ) `

  Giải thích các bước giải:

   Gọi `x = n_(Al…p.ứ)`

  `PTHH  :  2Al   +  3CuSO_4   ->  Al_2(SO_4)_3   +  3Cu`

                 ` x                                        –                     1,5  x `

  `Δm(↓) =  m_(Cu…sinh.ra) – m_(Al..p.ứ) `

  `=> 1.38 =  1,5x * 64 – 27 x `

  `=> x = 0.02 mol `

  `=> m_(Al…p.ứ) = 0.02 * 27 = 0.54 ( g ) `

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )