Nhúng một lá nhôm vào dung dịch `CuSO_4`. Sau một thời gian, lấy lá nhôm ra khỏi dung dịch thì thấy khối lượng dung dịch giảm `1,38` gam. Khối lượng c

Photo of author

By aihong

Nhúng một lá nhôm vào dung dịch `CuSO_4`. Sau một thời gian, lấy lá nhôm ra khỏi dung dịch thì thấy khối lượng dung dịch giảm `1,38` gam. Khối lượng của `Al` đã tham gia phản ứng là
Leave a Comment