Những nước thực dân âu -mĩ nào đã quay lại tái chiếm đông nam á sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Question

Những nước thực dân âu -mĩ nào đã quay lại tái chiếm đông nam á sau chiến tranh thế giới thứ hai?

in progress 0
Cora 3 tuần 2021-07-10T12:03:57+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:05:03+00:00

  Pháp nhật mĩ nha

  0
  2021-07-10T12:05:08+00:00

  Nước Pháp và Mĩ là những nước thực dân âu -mĩ nào đã quay lại tái chiếm đông nam á sau chiến tranh thế giới thứ hai

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )