Những thành tựu nổi bật của các nước Châu Á trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước? Việt Nam đã có những đóng góp quan

Question

Những thành tựu nổi bật của các nước Châu Á trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước?
Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng nào trong thành tựu chung đó?

in progress 0
Natalia 6 tháng 2021-06-09T10:25:46+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T10:27:02+00:00

  Những thành tựu nổi bật của Châu Ás

  * Trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc:

  – Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Châu Á đều là thuộc địa, nửa thuộc địa và lệ thuộc chủ nghĩa thực dân Phương Tây.

  – Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á phát triển mạnh mẽ và đã giành được những thắng lợi hết sức to lownsn.

  – Ngay sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, ba nước In đô nê xi a (17/8/1945), Việt Nam ( 2/9/1945), Lào (12/10/1045) đã giành được độc lập từ đó thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh trên toàn Châu Á cũng như trên thế giới.

  – Tiếp theo, các quốc gia khác cũng liên tục đứng lên chống lại sự nô dịch của chủ nghĩa thực dân Phương Tây, giành độc lập dân tộc, trong đó có thắng lợi đặc biệt quan trọng của Trung Quốc (1/10/1949), Ấn Độ ( 1/1950) và casc nước Đông nam Á khác.

  – Đến cuối những năm 50 của thế kỷ XX, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Châu Á về cơ bản đã giành được thắng lợi.

  – Thắng lợi của các nước Châu Á trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đã đưa các nước Châu Á bước sang một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên của độc lập, xây dựng và phát triển.

  * Trong công cuộc xây dựng đất nước:

  – Từ nửa sau thế kỷ XX, các nước Châu Á đã vươn lên đạt những thành tựu to lớn trong xây dựng đất nước.

  Một số nước như Nhật Bản, Xin ga po, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ… đạt được sự tăng trưởng nhanh về kinh tế.

  – Một số nước đã thành công trong sản xuất nông nghiệp, chấm dứt nạn đói kéo dài. Không những vậy, còn vươn lên trở thành các nước xuất khẩu lương thực lớn như Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam.

  – Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế các nước Châu Á cũng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn.

  – Về chính trị, từ thân phận là các nước thuộc địa, sau khi giành độc lập, các nước Châu Á đã khẳng định được vị thế của mình trên chính trường chính trị thế giới. Trung Quốc là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.

  * Những đóng góp của Việt Nam :

  – Đóng góp trong phong trào giải phóng dân tộc:

  + Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong trong phong trào giải phóng dân tộc, đã sớm giành được độc lập dân tộc  ngay sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúcc.

  + Việt Nam có đóng góp hết sức to lớn trong việc làm tan rã hệ thống thuộc địa ở Châu Á cũng như trên toàn thế giới, đánh bại 2 đế quốc đầu sỏ là Pháp và Mỹ.

  – Đóng góp trong công cuộc xây dựng đất nước:

  + Đạt nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học, văn hóa giáo dục.

  + Về chính trị, uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

  0
  2021-07-09T10:27:26+00:00

  Trung Quốc

  phong trào công nhân Trung Quốc nhanh chóng kết hợp với chủ nghĩa Mác – Lênin và dẫn đến việc thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1921.

  Mông Cổ

  Năm 1924, nước Cộng hòa nhân dân Mông Cổ( Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở châu Á) được thành lập.

  Ấn Độ

  Trong những năm 1918 – 1922 , Ấn Độ tăng cường đấu tranh chống thực dân Anh. Nhiều cuộc bãi công lớn của công nhân lan lộng khắp cả nước , phong trào nổi dậy của nông dân cũng bùng nổ chống lại địa chủ phong kiến và đế quốc Anh.

   Thổ Nhĩ Kì

   Ngày 29-10-1923, chế độ cộng hòa được thiết lập Thổ Nhĩ Kì có điều kiện để trở thành một nước tư sản có chủ quyền và bước vào thời kì phát triển mới.

  Afghanistan

  Năm 1919 nhân dân  thu được thắng lợi buộc đế quốc Anh phải công nhận quyền độc lập chính trị của mình.

   Triều tiên

  Năm 1919, nhân dân Triều Tiên đã nổi dây khởi nghĩa chống đế quốc Nhật Bản.

  Nga

  II- Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước

  cách mạng tháng 10 ng diễn ra thắng lợi

                     Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng nào trong thành tựu

  +Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

  +Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )