Nội dung nào không phải là lí do để ta mở chiến dịch thu đông 1950 – Mĩ đã cắt nguồn viện trợ về tài chính và quân sự cho Pháp – Tình hình thế giới c

Question

Nội dung nào không phải là lí do để ta mở chiến dịch thu đông 1950
– Mĩ đã cắt nguồn viện trợ về tài chính và quân sự cho Pháp
– Tình hình thế giới có nhiều thay đổi có lợi cho ta
– Thực dân Pháp đang chuẩn bị cuộc tấn công lên Việt Bắc lần thứ hai
– Pháp ngày càng lệ thuộc vào đế quốc Mĩ

in progress 0
Ruby 5 tháng 2021-07-21T09:18:47+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T09:19:53+00:00

  – Thực dân Pháp đang chuẩn bị cuộc tấn công lên Việt Bắc lần thứ hai nha bạn xclhn

  0
  2021-07-21T09:20:21+00:00

  ĐÁP ÁN:

  – Thực dân Pháp đang chuẩn bị cuộc tấn công lên Việt Bắc lần thứ hai

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )