Nung a gam KClO3( xúc tác với MnO2) và b gam KMnO4 thu được cùng một lượng khí Oxi. Hãy tìm tỉ lệ a:b

Question

Nung a gam KClO3( xúc tác với MnO2) và b gam KMnO4 thu được cùng một lượng khí Oxi. Hãy tìm tỉ lệ a:b

in progress 0
Valerie 3 tuần 2021-11-24T16:57:45+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T16:59:06+00:00

  – Để đơn giản ta chọn lượng O2 thu được là 1 mol

  2KClO32KCl+3O2(1)

  2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2(2)

  – Theo PTHH (1):

  $nKClO3=\frac{2}{3}nO2=\frac{2}{3}.1=\frac{2}{3}mol$

  $⇒a=mKClO3=\frac{2}{3}.122,5=\frac{245}{3}g$

  -Theo pt (2)

  $nKMnO4=2.nO2=2.1=2mol$

  $⇒b=mKMnO4=2.158=316g$

  $⇒\frac{a}{b}=\frac{\frac{245}{3}}{316}≈0,26$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )