Nung nóng hh gồm 11,2g bột Fe và 3,2g bột lưu huỳnh.Cho sản phẩm tạo thành vào 200ml dd H2SO4 thù thu được hh khí A bay ra và dd B ( Hpư = 100%) a) t

Question

Nung nóng hh gồm 11,2g bột Fe và 3,2g bột lưu huỳnh.Cho sản phẩm tạo thành vào 200ml dd H2SO4 thù thu được hh khí A bay ra và dd B ( Hpư = 100%)
a) tìm % thể tích của hh A.
b) để trung hòa dd B phải dùng 200ml dd KOH 2M.Tìm Cm của dd H2SO4 đã dùng.

in progress 0
Faith 7 ngày 2021-12-07T23:20:08+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:21:22+00:00

  Đáp án:

   2M

  Giải thích các bước giải:

  nFe = 0,2 mol
  nS = 0,1 mol
  nOH(-) = 0,4 mol
  Fe + S ——> FeS
  0,1 <—— 0,1 —–> 0,1
  Fe dư + H2SO4 ——–> FeSO4 + H2
  0,1 ——-> 0,1
  FeS + H2SO4 ———> FeSO4 + H2S
  0,1 ——-> 0,1
  H(+)dư + OH(-) —–> H2O
  0,4 <——— 0,4
  => nH2SO4 = 0,1 + 0,1 + 0,4 = 0,6 mol
  => CMH2SO4 = 0,6/0,2 = 2M

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )