Ở cá kiếm, gen D quy định tính trạng mắt đen là trội hoàn toàn so với gen d quy định tính trạng mắt đỏ. cho giống cá kiếm thuần chủng mắt đen lai với

Question

Ở cá kiếm, gen D quy định tính trạng mắt đen là trội hoàn toàn so với gen d quy định tính trạng mắt đỏ. cho giống cá kiếm thuần chủng mắt đen lai với cá mắt đỏ thu được F1, tiếp tục cho cá F1 lai với nhau. Xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở F2

in progress 0
Melody 2 tháng 2021-10-19T15:59:54+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T16:01:12+00:00

  Đáp án:

  * Sơ đồ lai:

  P:                        DD                                    ×                                 dd

  `G_P`:                     D                                                                          d

  F1:                                                               Dd

  + Tỉ lệ kiểu gen: 100% Dd

  + Tỉ lệ kiểu hình: 100% Cá kiếm mắt đen

  * F1 tự giao phối với nhau:

  F1 × F1:                          Dd                                      ×                                 Dd

  $G_{F1}$:                           D; d                                                                        D; d

  F2:                                                                    DD; Dd; Dd; dd

  + Tỉ lệ kiểu gen: 1DD : 2Dd : 1dd

  + Tỉ lệ kiểu hình: 75% Cá kiếm mắt đen : 25% Cá kiếm mắt đỏ

   

  0
  2021-10-19T16:01:32+00:00

  Theo bài ra ta có sơ đồ lai:

  P: DD x dd

  Gp: D     d

  F1: Dd

  F1 x F1:      Dd         x         Dd

  Gf1:    $\frac{1}{2}$D : $\frac{1}{2}$d           $\frac{1}{2}$D : $\frac{1}{2}$d  

  F2: $\frac{1}{4}$DD : $\frac{1}{2}$Dd : $\frac{1}{4}$dd 

  → Tỉ lệ KH: 3 mắt đen : 1 mắt đỏ.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )