ông hơn cháu 63 tuổi và gấp 8 lần tuổi cháu . hỏi cách đây 4 năm ông bao nhiêu tuổi cháu bao nhiêu tuổi

Question

ông hơn cháu 63 tuổi và gấp 8 lần tuổi cháu . hỏi cách đây 4 năm ông bao nhiêu tuổi cháu bao nhiêu tuổi

in progress 0
Skylar 3 tuần 2021-07-08T17:45:29+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:46:34+00:00

  Đáp án:

  Coi tuổi ông là 8 phần bằng nhau thì tuổi ông sẽ là 1 phần bằng nhau như thế.

  Hiệu số phần bằng nhau là:

      `8 – 1 = 7` (phần)

  Tuổi ông hiện nay là:

      `63 : 7 × 8 = 72` (tuổi)

  Tuổi cháu hiện nay là:

       `72 – 63 = 9` (tuổi)

  Số tuổi của ông cách đây 4 năm là:

       `72 – 4 = 68` (tuổi)

  Số tuổi của cháu cách đây 4 năm là:

       `9 – 4 = 5` (tuổi)

               Đáp số: ông: `68` tuổi

                           cháu:  `5` tuổi.

     

   

  0
  2021-07-08T17:46:54+00:00

  Đáp án:

  Cháu:`5` tuổi
  Ông:`68` tuổi

  Giải thích các bước giải:

  Vì ông gấp `8` lần tuổi cháu nên ta có sơ đồ:
  $\rm\text{Tuổi ông:}|—\underbrace{|—|—|—|—|—|—|—|}_{63\text{tuổi}}\\\text{Tuổi cháu:}|—|$
  Hiệu số phần bằng nhau là:
  `8-1=7(text{phần})`
  Tuổi cháu hiện nay là:
  `63:7xx1=9(text{tuổi})`
  Tuổi ông hiện nay là:
  `63:7xx8=72(text{tuổi})`
  Cách đây `4` năm cháu có số tuổi là:
  `9-4=5(text{tuổi})`
  Cách đây `4` năm ông có số tuổi là:
  `72-4=68(text{tuổi})`
  Đáp số:Cháu:`5` tuổi
              Ông:`68` tuổi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )