Nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử của phông trào Tây Sơn?

Photo of author

By Hadley

Nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử của phông trào Tây Sơn?

0 bình luận về “Nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử của phông trào Tây Sơn?”

 1. Nhờ vào ý chí đấu tranh và chống áp bức bóc lột cũng như tinh thần đoàn kết, yêu nước của nhân dân ta. Đã kết hợp với sự lãnh đạo rất tài tình và sáng suốt của Quang Trung cùng với bộ chỉ huy nghĩa quân, Quang Trung chính là anh hùng dân tộc rất vĩ đại. Đây chính là những nguyên nhân dẫn tới sự thành công của cuộc chiến thắng Tây Sơn. 

  Sự thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong việc lật đổ chính quyền phong kiến thối nát của nhà Nguyễn – Trịnh – Lê đã giúp xóa bỏ đi ranh giới chia cắt của đất nước, từ đó đã đặt lên nền tảng cho việc thống nhất của quốc gia. Hơn nữa việc thắng lợi của phong trào này, trong việc chống quân xâm lược Xiêm cùng Thanh đã mang ý nghĩa lịch sử to lớn. Đồng thời đã giải phóng đất nước và giữ vững nên độc lập của tổ quốc, lúc này đã một lần nữa đã đập tan đi tham vọng xâm lược của nước ta ở những đế chế quân chủ của phương Bắc.

 2. Nguyên Nhân:

  Do nhân dân ta có tinh thần đấu tranh,mong muốn hòa bình mãnh liệt.

  Do sự chỉ đạo tài tình của Nguyễn Huệ và bộ chỉ huy

  Ý nghĩa:

  Chiến thắng đc quân Xiêm,Thanh bảo toàn độc lập đất nước.

  Lật đổ chính quyền Nguyễn,Trịnh tạo cơ sở thống nhất đất nước

Viết một bình luận