Parabol y=ax^2 +bx+c di qua A(0;1),(1;-1)có phương trình là

Question

Parabol y=ax^2 +bx+c di qua A(0;1),(1;-1)có phương trình là

in progress 0
Nevaeh 3 tháng 2021-09-11T05:45:47+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-11T05:47:02+00:00

    Đáp án: hình như thiếu ý bạn ạ

    Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )