Parabol y=ax ²+bx+c đạt cực tiểu bằng 4 tại x=-2 và đi qua A(0,6) có phương trình là

Question

Parabol y=ax ²+bx+c đạt cực tiểu bằng 4 tại x=-2 và đi qua A(0,6) có phương trình là

in progress 0
Hailey 4 tháng 2021-07-29T10:42:45+00:00 1 Answers 687 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T10:44:44+00:00

  Đáp án:

  \(y = \dfrac{1}{2}{x^2} + 2x + 6\)

  Giải thích các bước giải:

  Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại $x=-2$ nên ta có:  \( – \dfrac{b}{{2a}} =  – 2 \Leftrightarrow b = 4a\)

  Hàm số đã cho đi qua 2 điểm $A(0;6)$ và điểm cực tiểu $(-2;4)$ nên ta có hệ phương trình sau:

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  b = 4a\\
  {\left( { – 2} \right)^2}a + \left( { – 2} \right)b + c = 4\\
  {0^2}a + 0.b + c = 6
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  b = 4a\\
  4a – 2b + c = 4\\
  c = 6
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a = \dfrac{1}{2}\\
  b = 2\\
  c = 6
  \end{array} \right.\)

  Vậy Parabol đã cho có phương trình là \(y = \dfrac{1}{2}{x^2} + 2x + 6\).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )