Phân biệt cây có hoa và cây không có hoa

Question

Phân biệt cây có hoa và cây không có hoa

in progress 0
Eloise 49 phút 2021-09-11T18:58:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T18:59:14+00:00

  Thực Vật Được Chia Làm 2 nhóm:

  – Thực vật có hoa ,đến một thời điểm nhất định, trong vòng đời của chúng sẽ ra hoa.

  -Thực vật ko có hoa, cả đời chúng sẽ không bao giờ ra hoa.

  0
  2021-09-11T19:00:02+00:00

  Phân biệt cây có hoa và cây không có hoa :

  – Thực vật được chia làm 2 nhóm : thực vật có hoa và thực vật không có hoa.

  – Thực vật có hoa có cơ quan sinh sản là : hoa, quả, hạt.

  – Thực vật không có hoa thì cơ quan sinh sản không phải là hoa.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )