Phân tích ánh sáng, nhiệt độ , độ ẩm ảnh hưởng đến đời sống sinh vật?

Question

Phân tích ánh sáng, nhiệt độ , độ ẩm ảnh hưởng đến đời sống sinh vật?

in progress 0
Alaia 5 tháng 2021-07-29T11:06:37+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T11:08:20+00:00

  ánh sáng ảnh hưởng lên thực vật

  + hình thái

  + hoạt động sinh lí

  + chia thành nhóm cây ưa sáng và nhóm cây ưa bóng

  ánh sáng ảnh hưởng lên đời sống thực vật

  + giúp cho vật địch hướng vật và di chuyển trong ko gian

  + ảnh hưởng đến hình thái, hđ sinh lí

  + khả năng sinh sản và phát triển của đọng vật

  + có đv ưa sáng và đv ưa tối

  nhiệt đọ ảnh hưởng nên đời sống sinh vật

  + làm thay đổi hình thái

  + hđ sinh lí của sinh vật

  + đa số các loài sống trong 50 độ C

  + chia thành 2 nhóm là sinh vật hằng nhiệt và biến nhiệt

   độ ẩm tác động nên đời sống sinh vật

  + mỗi loại có các đặc điểm sinh thái để thích nghi vói độ ẩm khác nhau

  + thực vật chia thành 2 loại là thực vật ưa ẩm và chịu hạn

  + động vật đc v=chia thành 2 nhóm là ưa ẩm và ưa khô

  0
  2021-07-29T11:08:32+00:00

  * Nhiệt độ ảnh hưởng tới đời sống sinh vật

  +Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng tới hình thái, hoạt động sinh lí của sinh vật

  +Sinh vật được chia thành 2 nhóm:

    Sinh vật biến nhiệt: nhiệt độ cơ thể phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường.

    Sinh vật hằng nhiệt: nhiệt độ cơ thể không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường.

  + Hình thái của sinh vật 

  – Động vật :

   +Động vật hằng nhiệt ở xứ lạnh kích thước cơ thể lớn hơn, tai, các chi, đuôi, mỏ cũng lớn hơn động vật xứ nóng

  +Nhiệt độ còn ảnh hưởng tới các hoạt động sinh lí, lượng thức ăn, tốc độ tiêu hoá thức ăn, ảnh hưởng tới mức độ trao đổi khí, quá trình sinh sản của động vật. 

  – Thực vật

   +Cây sống ở vùng nhiệt đới lá có tầng cutin dày để hạn chế bớt sự thoát hơi nước.

   + Cây ở vùng ôn đới về mùa đông giá lạnh, cây thường rụng lá làm giảm diện tích tiếp xúc với không khí lạnh và giảm sự thoát hơi nước.

  * Ánh sáng  ảnh hưởng lên đặc điểm hình thái , sinh lí và tập tính của sinh vật

  – Thực vật :

  + Nhóm cây ưa sáng mọc ở nơi trống trải, có lá dày, màu xanh nhạt. 

  + Nhóm cây ưa bóng: tiếp nhận ánh sáng khuếch tán, thường sống dưới tán cây kháccó lá mỏng, màu xanh đậm.

  – Động vật : chia thành 2 nhóm chính:

  + Những loài ưa hoạt động ban ngày thị giác phát triển và thân có màu sắc nhiều khi rất sặc sỡ giúp nhận biết đồng loại, ngụy trang hay để dọa nạt…

  + Những loài ưa hoạt động ban đêm hoặc sống trong hang: thân màu sẫm ,mắt tinh hoặc phát triển của xúc giác và cơ quan phát sáng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )