Phân tích đẳng thức thành nhân tử 30+12√6 giúp em với ạ mai em kiểm tra rồi

Question

Phân tích đẳng thức thành nhân tử
30+12√6
giúp em với ạ mai em kiểm tra rồi

in progress 0
Lyla 24 phút 2021-09-15T10:14:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T10:16:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  30+12√6

  =6(5+2√6)

  =6(3+2√6+2)

  =6(√3+√2)²

  =6(√3+√2)(√3+√2)

  0
  2021-09-15T10:16:40+00:00

  $30+12\sqrt[]{6}$ 

  $=5.6+6.2.\sqrt[]{6}$ 

  $=6(5+2.\sqrt[]{6})$ 

  $=6(2+2.\sqrt[]{2.3}+3)$ 

  $=6(\sqrt[]{2}+\sqrt[]{3})^2$ 

  $=6(\sqrt[]{2}+\sqrt[]{3})(\sqrt[]{2}+\sqrt[]{3})$ 

  $=2.3(\sqrt[]{2}+\sqrt[]{3})(\sqrt[]{2}+\sqrt[]{3}).$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )