rút gọn biểu thức 5 phần 1.3 + 5 phần 3.5 + 5 phần 5.7 +…+ 5 phần 99.101

Question

rút gọn biểu thức 5 phần 1.3 + 5 phần 3.5 + 5 phần 5.7 +…+ 5 phần 99.101

in progress 0
Abigail 1 năm 2021-09-25T15:06:43+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  1
  2021-09-25T15:07:45+00:00

    $\frac{5}{1.3}$+$\frac{5}{3.5}$+ $\frac{5}{5.7}$+……$\frac{5}{99.101}$ 

  = 5. ($\frac{1}{1.3}$+$\frac{1}{3.5}$+$\frac{1}{99.101}$)

  = $\frac{5}{2}$.($\frac{2}{1.3}$+$\frac{2}{3.5}$+$\frac{2}{99.101}$)    

  = $\frac{5}{2}$.(1-$\frac{1}{3}$+$\frac{1}{3}$- $\frac{1}{5}$+….+$\frac{1}{99}$-$\frac{1}{101}$)

  = $\frac{5}{2}$.(1-$\frac{1}{101}$)

  = $\frac{5}{2}$.$\frac{100}{101}$     

  = $\frac{250}{101}$ 

   

  0
  2021-09-25T15:08:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  5/1.3+ 5/3.5+ 5/5.7+…..+ 5/99.101

  = 5.( 1/1.3+ 1/3.5+…+ 1/99.101)

  = 5/2.( 2/1.3+ 2/3.5+…+ 2/99. 101)

  = 5/2.( 1- 1/3+ 1/3- 1/5+…+ 1/99- 1/101)

  = 5/2. ( 1- 1/101)

  = 5/2.100/101

  = 250/101

  Chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )