rút gọn biểu thức A với x=a/3a+2 A=x+3a/2-x+x-3a/2+x+2a/4-x^2+a Giúp mik vs ạ!

Question

rút gọn biểu thức A với x=a/3a+2
A=x+3a/2-x+x-3a/2+x+2a/4-x^2+a
Giúp mik vs ạ!

in progress 0
Natalia 5 ngày 2021-12-04T17:31:23+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T17:33:22+00:00

  Đáp án:

   $A=a$

  Giải thích các bước giải:

   $A=\dfrac{x+3a}{2-x}+\dfrac{x-3a}{2+x}-\dfrac{2a}{4-x^2}+a$

     $=\dfrac{(x+3a)(2+x)}{(2-x)(2+x)}+\dfrac{(x-3a)(2-x)}{(2-x)(2+x)}-\dfrac{2a}{(2-x)(2+x)}+a$

     $=\dfrac{x^2+(3a+2)x+6a-x^2+(2+3a)x-6a-2a}{(2-x)(2+x)}+a$

     $=\dfrac{2(3a+2)x-2a}{(2-x)(2+x)}+a$

  mà $x=\dfrac{a}{3a+2} \Rightarrow (3a+2)x=a$

  $\Rightarrow A=\dfrac{2(3a+2)x-2a}{(2-x)(2+x)}+a=\dfrac{2a-2a}{(2-x)(2+x)}+a=a$

  Vậy với $x=\dfrac{a}{3a+2}$ thì $A=a$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )