Rút gọn các biểu thức sau: a) (x+2)^2-(x+3)(x-3)+10

Question

Rút gọn các biểu thức sau: a) (x+2)^2-(x+3)(x-3)+10

in progress 0
Clara 56 phút 2021-09-07T12:42:21+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-07T12:43:44+00:00

    Đáp án:

    Giải thích các bước giải:

    \(\begin{array}{l}a){(x + 2)^2} – (x + 3)(x – 3) + 10\\ = {\left( {x + 2} \right)^2} – {\left( {x – 3} \right)^2} + 10\\ = \left( {x + 2 + x – 3} \right)\left( {x + 2 – x + 3} \right) + 10\\ = 5.\left( {2x – 1} \right) + 10\\ = 5.\left( {2x – 1 + 2} \right)\\ = 5.\left( {2x + 1} \right)\\ = 10x + 5\end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )