rút gọn rồi quy đồng mẫu phân số sau A=3469-54/6938-108 B=2468-98/3702-147 lưu ý : có trong sách bài tập toán 6 tập 2 bài 5.3 trang 14 EM XIN CẢM ƠN

Question

rút gọn rồi quy đồng mẫu phân số sau
A=3469-54/6938-108
B=2468-98/3702-147
lưu ý : có trong sách bài tập toán 6 tập 2 bài 5.3 trang 14
EM XIN CẢM ƠN Ạ!!!!

in progress 0
Eliza 2 tháng 2021-10-12T07:58:22+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T07:59:56+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  $\\A=\dfrac{3469-54}{6938-108}=\dfrac{3469-54}{2.(3469-54)}=\dfrac{1}{2}$ $\\B=\dfrac{2468-98}{3702-147}=\dfrac{2.(1234-49)}{3.(1234-49)}=\dfrac{2}{3}$ $+)\\ \dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{6}$ $+)\\ \dfrac{2}{3}=\dfrac{4}{6}$

  0
  2021-10-12T08:00:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `A=\frac{3469-54}{6938-108}`

  `=\frac{3469-54}{2(3469-54)}`

  `=1/2`

  `B=\frac{2468-98}{3702-147}`

  `=\frac{2(1234-49)}{3(1234-49)}`

  `=2/3`

  Quy đồng

  `MSC:6`

  `A=1/2=3/6`

  `B=2/3=4/6`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )