Sắp xếp các số nguyên theo thứ tự tăng dần : 2,-17,5,1,-2,0

Question

Sắp xếp các số nguyên theo thứ tự tăng dần :
2,-17,5,1,-2,0

in progress 0
Genesis 2 tháng 2021-08-22T02:11:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T02:12:57+00:00

  Đáp án:

  `-17 < -2 < 0 < 1 < 2 < 5`

  0
  2021-08-22T02:13:33+00:00

  Các số nguyên theo thứ tự tăng dần là :

        −17 ; 2 ; 0 ; 1 ; 2 ; 5

  chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )